Startsida

KUNSKAP, ENGAGEMANG, KVALITET

Vi är en modern advokatbyrå med fokus på juridiska tjänster för privatpersoner & företag.

Läs mer

Affärsjuridik och obeståndsrätt

Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som konkursförvaltare och arbetar dagligen med olika obeståndsrättsliga frågor och affärsjuridik.

Läs mer

Brottmål och Eko-mål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare i brottmål, ekonomiska brottmål och uppdrag som målsägandebiträde.

Läs mer

Familje- och arvsrätt

Frågor som rör familjerätt, vårdnads-, boende- och umgängesfrågor samt arvsrättsliga frågor.

Läs mer

Fastighets- och entreprenadrätt

För dig som har frågor om fel i utfört arbete avseende fastighet, lägenhet eller entreprenad.

Läs mer

Våra

Verksamhetsområden

Konkursrätt

Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag som konkursförvaltare och arbetar dagligen med olika obeståndsrättsliga frågor.

Affärsjuridik

Vi kan hjälpa dig med allt från avtalsrätt och associationsrätt till konsumenträtt. Vi tillhandahåller specialiserad affärsjuridisk rådgivning till våra klienter. Vi har en kompromisslös inställning till kvalitet och en djup förståelse för våra klienters verksamhet.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Fastighetsrätt

För dig som har frågor om fel i utfört arbete avseende fastighet, lägenhet eller entreprenad.

Familjerätt och arvsrätt

Inom familjerätten behandlas juridiska frågor om äktenskap, samboende, föräldraskap, arv, testamente och liknande.

Tvistlösning

När meningsskiljaktigheter uppstår om hur ett avtal skall tillämpas/tolkas måste någon form av tvistlösning komma till stånd. Vi kan företräda dig både vid domstolsprocesser och skiljeförfaranden.