Om oss

Barmoro & Westlund Advokatbyrå är en advokatbyrå för stora och små företag samt privatpersoner. Med utgångspunkt i Södertälje är vi verksamma i hela Stockholmsregionen, men anlitas även för uppdrag runt om i Sverige och utomlands. Den ledande principen i allt vi gör är att klienten ska stå i centrum. Dina ärenden handläggs av de mest kompetenta personerna med mångårig erfarenhet av olika rättsområden. Vi strävar alltid efter att nå bästa möjliga resultat, oavsett uppdragets natur. Hos oss kan du alltid få den hjälp du för tillfället behöver!

På Barmoro & Westlund Advokatbyrå talar vi engelska, assyriska/syrianska och arabiska.

Organisationsnummer: 916614-5517

Bankgiro
Arvoden 622-1170
Klientmedel 546-1652

Bolaget innehar F-skattsedel.

Personuppgiftspolicy

Barmoro & Westlund Advokatbyrå värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi, eller de vi anlitar, i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Advokatbyrån har därför antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter i syfte att säkerställa att samtliga inom företaget följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

Läs vår generella personuppgiftspolicy här.

Barmoro & Westlund Advokatbyrå åtar sig särskilt uppdrag som konkursförvaltare. Inom ramen för konkursförvaltning särskiljer sig behandlingen av personuppgifter, varför vi även framtagit en särskild personuppgiftspolicy just för konkurshantering.

Läs vår personuppgiftspolicy för konkurshantering här.

Personuppgiftsansvar och kontaktinformation

Barmoro & Westlund Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss på: info@jalaw.se.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan en konsument och en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten skriftligen för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd.

Först när det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden med ditt krav. För att prövning ska kunna påkallas måste konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten.

Postadress: Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

Hemsida: https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden