Försäljningar

Pågående försäljningar:

AB Tälje Elprodukter, 556231-8658, i konkurs

Anbudsunderlag