Linda Ullbrand

Titel Advokat

Områden

Brottmål, i synnerhet mål som rör våld i nära relation samt har en hedersrelaterad problematik.

Familjerätt

Konkurshandläggning

Tvistemål

Asylrätt

Telefon +46 8-465 076 72

Mobil 072-0196149

Linda Ullbrand

linda.ullbrand@jalaw.se

Linda arbetar framförallt med familje- och arvsrätt, tvistemål och brottmål, både som målsägande och särskild företrädare för barn. Linda har även särskild erfarenhet av brottmål som rör våld i nära relation och som har en hedersrelaterad problematik.

– Juristexamen vid Stockholms universitet 2012.
– Notarietjänstgöring vid Södertälje tingsrätt, 2015-2017.
– Arbetar på advokatbyrån sedan januari 2018.